Announcements

Help Wizard

Step 1

NEXT STEP

I can´t remember my email and my password, but I know my username. How can I find out these thinks

I can´t remember my email and my password, but I know my username. How can I find out these thinks

Žádná z níže uvedených informací není vyžadována. Čím více však poskytnete, tím snazší pro nás bude pokusit se pomoci.

Plán

Pojistné

Země

Česká republika

 

 

Můj dotaz nebo problém

I can´t remember my email and my password, but I know my username. How can I find out these thinks. Thanks.

 

 

 

 

 

 

 

Nepamatuji si svůj e-mail a heslo, ale znám své uživatelské jméno. Jak lze zjistit tato přihlašovací ID. Dík.

Reply
1 Reply

Hey @hecis 

 

You can try resetting your password and see which email account the password reset email lands in. See this article on how to reset your password. 🙂

 

Hopefully you still have access to the email account you used to sign up.

SebastySpotify Star
Help others find this answer and click "Accept as Solution".
If you appreciate my answer, maybe give me a Like.
Note: I'm not a Spotify employee.

Suggested posts